Stockklyvartången för klyvning av tjocka trädstammar

1
2
3
4
5
1

Ändlöst vridbar Rotator med två drivmotorer som tillvalsutrustning för flexibel användning. (W1350 & W1800)

2

Autospeed möjliggör högre klyvningskapacitet

3

Rullsystemet minskar friktionsmotståndet och minimerar därmed kraftbehovet

4

Öppningsvidden är inte avgörande för den klyvningsbara diametern, endast för den grövre ändens maximala storlek.

5

Klyvningen underlättar matning av materialet till anläggningar för ytterligare finfördelning

Användningsområden

 • klyvning av tjocka trädstammar med lågt kraftbehov
 • kan användas vid alla skörde- och bearbetningsprocesser med timmer
 • förhandsklyvningen möjliggör en naturlig torkningsprocess, vilket förbättrar biomassans kvalitet och ger bättre
 • Ü klyvaren kan även användas som gripare vid lastningsarbeten

Nyckelfakta

 • praktiska tillval finns tillgängliga.
 • tillgänglig i olika storlekar, mångsidiga monteringsmöjligheter beroende på bärfordonet.
 • Testad kvalitet
 • Grundad i katodiskt dopplackeringsförfarande och därefter behandlad med pulverlack som täcklack
 • Av extremt hållfast Hardox® stål
 • Lågt underhåll och slitage
 • Mycket robust och hållbar