Woodcracker® CS510 crane – – Den mångkunniga griparsågen

Företaget WESTTECH Maschinenbau GmbH är hittills känt för sina innovativa tilläggsaggregat för grävmaskiner. Men stegvis har efterfrågan på kardanska tilläggsaggregat blivit allt större. Därmed har maskintillverkaren nu etablerat sig inom sektorn säkerhetsträdfällning med en kardansk griparsåg: Woodcracker® CS510 crane.

Läs mer

Tillökning i CL-familjen: Woodcracker® CL320

Woodcracker CL-serien kännetecknas av lätta, smidiga maskiner, som trots sin låga egenvikt är mångsidigt användbara. Hittills har CL-Maskinerna monterats på 2,5 till 14 tons bärfordon och har kunnat bevisa sin power genom att skörda träd och buskar med en kapdiameter på upp till 320mm. För att utvidga användningsmöjligheterna ytterligare har den hittills största trädklippen i denna modellserie utvecklats: Woodcracker® CL320

Läs mer

woodsplitter split wood trunk tree L

Hasítás a Woodcracker® L géppel a természetes száradás elősegítésére

A száraz, ezért nagyobb fűtőértékű faaprítékot tüzelő kazánberendezések nagyobb hatékonysággal működnek. A fatörzsek előhasítása megkönnyíti azok további feldolgozását és a fa természetes úton szárítható ki az aprítás előtt.

Läs mer

Röja, klyva och rensa med Woodcracker®

Next Tech – alltid vara steget före! Precis för detta står den innovativa skogsmaskinstillverkaren WESTTECH Maschinenbau. Denna grundläggande tanke driver all produktutveckling framåt! Stubb-röjaggregatet Woodcracker® R har utvecklats för att utvinna biomassa ur stubbar. En så skonsam extraktion av stubbarna som möjligt hade högsta prioritet här. Med räfsaggregatet Woodcracker® G kan man däremot smidigt befria arealer från små stubbar samt kvistar och sly som har blivit liggande, samtidigt som Woodcracker® G tack vare sina kraftiga gripfingrar också kan användas som gripare eller timmertång.

Läs mer

Från och med nu tillgänglig: Samlare för det lätta skärhuvudet Woodcracker® CL190

Det flexibla och lättmanövrerade skärhuvudet Woodcracker® CL190 får en ny uppgradering: en samlingsgripare som kan installeras i efterhand gör det möjligt att klippa och samla in mindre träd i ett arbetsmoment.

Läs mer

Säkert och mångsidigt arbete med Woodcracker® CS610 compact

Avverkning under besvärliga förhållanden kräver goda säkerhetsåtgärder och kraftfulla maskiner som man kan förlita sig på. Skogsmaskinstillverkaren Westtech från övre Österrike (Oberösterreich) har utvecklat en lätt och flexibelt användbar griparsåg för montering på grävmaskin, med vilken man snabbt och utan att skador uppstår kan avlägsna träd från deras omgivning: WOODCRACKER® CS610 compact.

Läs mer

Röjningsteknik från WESTTECH: Röjaggregatet Woodcracker® R och räfsaggregatet Woodcracker® G möjliggör effektivt arbete – tillsammans eller var för sig

Stubb-röjaggregatet Woodcracker® R har utvecklats för skörd av stora stubbar och bearbetning av dem till biomassa. Användningsområdet för räfsaggregatet Woodcracker® G är avlägsnande av små till mellanstora stubbar och rotmaterial.

Läs mer

Woodcracker® L – Klyva stockar kompaktare och effektivare än någonsin förr

Woodcracker® L – Klyva stockar kompaktare och effektivare än någonsin förr   Mångsidig, slitstark, kraftfull – är bara några attribut som beskriver den kompakta stock-klyven Woodcracker® L.

Säkerhetsavverkning med gripsågen WOODCRACKER® CS750smart

Avverkning under besvärliga förhållanden kräver goda säkerhetsåtgärder och maskiner som man kan förlita sig på. Skogsmaskinstillverkaren Westtech från övre Österrike (Oberösterreich) har utvecklat en lätt och flexibel griparsåg, med vilken du snabbt och utan att skador uppstår kan avlägsna träd från deras omgivning: WOODCRACKER® CS750smart.

Läs mer

En riktig power-kombination av maskiner: Woodcracker®-aggregat och den mobila materialhanteringsmaskinen Liebherr LH22

En riktig power-kombination av maskiner: Woodcracker®-aggregat och den mobila materialhanteringsmaskinen Liebherr LH22 Olika aggregat från Woodcracker® på den mobila grävmaskinen LH22 industry ger extremt mångsidiga användningsmöjligheter och högsta flexibilitet i arbetet. Det gör att kraven och förutsättningarna på alla arbetsplatser kan mötas och uppdragen bemästras på bästa möjliga sätt.