SLÅTTERAGGREGAT

Slåtteraggregatet för montering på grävmaskin för professionell skötsel av frodiga grönområden.

1
2
3
1

Okänslig mot främmande objekt.

2

Som tillval finns en cylinder-svängenhet för optimal anpassning i sluttningar.

3

Slåtter är möjligt i båda riktningarna – ingen tomkörning.

Användningsområden

 • Skötsel av frodiga grönområden – på ställen där klippning eller betesgång inte är möjligt.
 • Skötsel av vägkanter och slänter
 • Skötsel av kanter vid vattendrag

Nyckelfakta

 • Idealisk slåtterbredd för skötsel av vägkanter och banvallar.
 • Kraftigt dimensionerad lagring.
 • Skyddade hydraulanslutningar.
 • Montering på vanliga 7-14 tons grävmaskiner.
 • Idealisk komplettering för markvård i skogen.
 • Axialkolvmotor med god verkningsgrad i 2 olika storlekar är möjligt.
 • Grundad i katodiskt dopplackeringsförfarande och därefter behandlad med pulverlack som täcklack
 • Robust bearbetning och slåttersystem med lågt slitage.