Röjaggregat för skörd av stubbar och bearbetning till biomassa1
2
3
4
1

Kan monteras på alla vanliga bärfordon

2

Det speciellt formade svärdet kapar kraftigt rotmaterial.

3

Det är möjligt att röja och finfördela stubben i ett enda arbetsmoment.

4

Upp till 65 tons klyvningskraft


Användningsområden

 • Hela stubben avlägsnas ur marken
 • Stubben finfördelas för vidarebearbetningen
 • Rekultiveringsåtgärder på stora ytor
 • Lägre transportvolym tack vare finfördelningen på förhand
 • Röjning av marken för nyplantering

Alternativ: Woodcracker® R Rotkniv

 • Den behändiga och kostnadseffektiva rotkniven
 • För temporär användning

Nyckelfakta

 • Skonsamt avlägsnande av stubben så att inga ärr i marken efterlämnas
 • Det extra brännbara materialet som utvinns utgör en extra inkomstkälla för skogsägaren.
 • Testad kvalitet
 • Grundad i katodiskt dopplackeringsförfarande och därefter behandlad med pulverlack som täcklack
 • Av extremt hållfast Hardox® stål
 • Lågt underhåll och slitage
 • Mycket robust och hållbar