Stubbsaxen för kapning och bearbetning av rotfästet längs med marken.1
2
3
4
1

Riskfritt och snabbt arbete i jämförelse med frästeknik.

2

Tack vare kapningen längs med marken förblir rötterna i marken, naturens kretslopp upprätthålls och marken förblir bunden, speciellt i sluttningar.

3

Tillvaratagande av extra biomassa genom skörden av stubbmaterialet.

4

Det är möjligt att kapa och förflytta rotfästet i ett enda arbetsmoment.


Användningsområden

  • Snabb skörd av små träd och buskar
  • Skörd av energiskog
  • I terrängen, på sluttningar och i sumpmarker
  • Kultivering och landskapsskötsel
  • För användning inom lantbruket på hjullastare / traktor

Nyckelfakta

  • Grundad i katodiskt dopplackeringsförfarande och därefter behandlad med pulverlack som täcklack
  • Av extremt hållfast Hardox® stål
  • Lågt underhåll och slitage
  • Mycket robust och hållbar