Med Woodcracker’s sortiment och vårt kunnande bistår vi dig genom hela biomassans logistikkedja.

Avverkning > Lagring > Transport > Flisning > Återvinning

  • Woodcracker® C, CL, CB och CS avverkar träd och buskar med stammar på upp till 75 cm.

  • Woodcracker® L och W klyver tjocka stockar för fortsatt bearbetning

  • Woodcracker® L och W klyver tjocka stockar för fortsatt bearbetning

  • Woodcracker® S skär av stubbar jäms med marken

  • Woodcracker® R tar bort hela stubben ur marken och förbereder det avverkade träet

  • Woodcracker® G samlar ihop material från marken

  • Att flisa det avverkade träet skapar värdefull biomassa till energianvändning