Välkommen till Westtech!Woodcracker C
Den effektiva fällgriparen för säker skörd av träd och buskar

Woodcracker CL
Det snabba skärhuvudet till toppenpris!

Woodcracker CS
Gripsågen med en upphängd, svängande såglåda för säkra fällningar

Woodcracker CS smart
Gripsågen för intelligent montering på Roto-teleskoplastare.

Woodcracker CS compact
Gripsågen för intelligent montering på grävmaskin.

Woodcracker CS crane
Gripsågen för kardansk montering på kran.

Woodcracker L
Den kompakta klyvaren för klyvning av tjocka trädstammar.

Woodcracker W
Stockklyvartången för klyvning av tjocka trädstammar

Woodcracker S
Stubbsaxen för kapning och bearbetning av rotfästet längs med marken.

Woodcracker R
Röjaggregat för skörd av stubbar och bearbetning till biomassa

Woodcracker G
Räfsaggregat för upprensning av beskärningsavfall och rotmaterial på marken.

Woodgripper
Den robusta griparen för insamling, lastning och förflyttning av stockar, grenar och ris.
Woodcracker T
Teleskopsteg för grävmaskin för att öka räckvidden utan modifikationsarbeten.

SLÅTTERAGGREGAT
Slåtteraggregatet för montering på grävmaskin för professionell skötsel av frodiga grönområden.

next tech
Westtech innebär numera så mycket mer än produktion av robusta skogsmaskiner.