Välkommen till Westtech!

Woodcracker C
Det effektiva avverkningsverktyget för avlägsnande av träd och buskar.
Woodcracker CB
Det smidiga skärhuvudet för avverkning av mjukt trä och energived.
Woodcracker CL
Woodcracker CL
Det smidiga skärhuvudet för avverkning av buskar och mindre träd samt för markunderhåll.
grapple saw greifersäge
Woodcracker CS
Gripsågen med en upphängd, svängande såglåda för säkra fällningar.
grapple saw greifersäge
Woodcracker CS smart
Gripsågen för intelligent montering på teleskoplastare med rotator eller grävmaskiner.
Woodcracker L
Den kompakta trädklyvaren för klyvning av tjocka stammar
Woodcracker W
Verktyget för klyvning av tjocka stockar.
Woodcracker S
Aggregat för avlägsnande och bearbetning av stubbar.
Woodcracker R
Röjaggregat för avlägsnande av stubbar och bearbetning för biomassa.
Woodcracker G
Räfsaggregat för upprensning av beskärningsavfall och spillmaterial på marken.
Telekinematik Woodcracker
Woodcracker TK
Monteringsvarianten för skördare, teleskopkranar och omlastningsmaskiner.

MOWBLOWER®
Slåtteraggregatet med fläkt för svår terräng, för skötsel av grönområden.
SLÅTTERAGGREGAT
För montering på grävmaskin för professionell skötsel av frodiga grönområden.
next tech
Westtech innebär numera så mycket mer än produktion av robusta skogsmaskiner.