Den effektiva fällgriparen för säker skörd av träd och buskar


1
2
3
4
5
6
1

I serieutförande med Multigrip-styrning:

– Hydraulikblock mellan gripare och sågverk, som möjliggör hög litereffekt och styr stängandet och öppnandet av griparen inställbart (kontrollerat öppnande och stängande).
– Med begränsningsventil för ingångstrycket: huvudtrycket är säkrat oberoende av grävmaskinen.
– Säkert grepp: vid avverkningen öppnar först skärverket och därefter griparen. Vid skärningen stänger först griparen automatiskt och därefter skärverket.

2

Kraftfulla, synkront till varandra stängande gripare med stor öppningsvidd. Strypventil i griparen: griparöppningens hastighet kan ställas in.

3

Montering:

– Renliga och enkla anslutningar på maskinfästet
– Optimal monteringsvinkel
– Skyddade och tillräckligt dimensionerade hydraulledningar
– Den hydrauliska anslutningspunkten är optimalt placerad
– För alla funktioner inklusive alla tillval krävs endast fyra hydrauliska anslutningar
– Montering: Plug-and-Play

4

Stor skärvolym

5

Ytterligare tillval: Samlare (med snabbväxelsystem)

6

Stor skärvolym


Användningsområden

 • Konventionell skörd av träd och buskar
 • Skörd av energiskog
 • I terrängen, på sluttningar och i sumpmarker
 • Skörd av stora skogsarealer
 • Underhållsåtgärder längs trafiksträckor och linjer
 • Fällning av problemträd, kultivering och landskapsskötsel

Nyckelfakta

 • Lämpligt dimensionerade lagertappar, med Glycodur ® – holk
 • Mellandelen har en finurlig / ergonomisk geometri
 • Stödfot för säker avställning och transport
 • Cylinder med ändlägesdämpning
 • Skärverk: Klingan har en självrengörande motkam | Utbytbar, extremt hållfast klinga, lätt att vässa | Patentera klingfastsättning | Kraftig huvudbult med speciell säkerhetsmutter | Klingfastsättning från undersidan (förutom C550) – slitageskydd för gafflarna
 • Kan monteras på alla vanliga bärfordon
 • Testad kvalitet
 • Grundad i katodiskt dopplackeringsförfarande och därefter behandlad med pulverlack som täcklack
 • Av extremt hållfast Hardox® stål
 • Lågt underhåll och slitage
 • Mycket robust och hållbar