Woodcracker® CS510 crane – – Den mångkunniga griparsågen

Företaget WESTTECH Maschinenbau GmbH är hittills känt för sina innovativa tilläggsaggregat för grävmaskiner. Men stegvis har efterfrågan på kardanska tilläggsaggregat blivit allt större. Därmed har maskintillverkaren nu etablerat sig inom sektorn säkerhetsträdfällning med en kardansk griparsåg: Woodcracker® CS510 crane.

Den nya Woodcracker® CS510 crane har flera utmärkta egenskaper som gör att den skiljer sig från massan. Trots sin låga egenvikt har den en kapdiameter på upp till 540 mm och en griparöppning på 1270 mm. Beroende på utrustningen varierar egenvikten från 360 till 440 kg.

Den kraftfulla 3-fingersgriparen trycker på under sågningsproceduren och har såggodset i säkert grepp.

Sågenheten, som är maskinens hjärta, är försedd med en automatisk kedjespännare, vilket gör att kedjan alltid sitter korrekt och förhindrar att den hoppar av. Oberoende av om maskinen nyss har startats eller redan är i användning sedan flera timmar.

Griparsågarna är tillverkade av Hardox®-stål, vilket gör dem synnerligen robusta. Dessutom appliceras den WESTTECH-typiska orange färgen med en speciell lackeringsmetod. Denna katodiska dopplackering och pulverlackeringen som följer därefter, garanterar högsta möjliga kvalitetsstandard och därmed lång livslängd.

Griparsågarna är utrustade med lämpligt dimensionerade lagertappar och smörjbara Glycodur®-bussningar.

Så som alla Woodcracker®-maskiner har även dessa mångsidiga griparsågar lågt servicebehov och slitage.

När det gäller monteringsmöjligheterna för Woodcracker® CS510 crane finns inga gränser. Tack vare sina tekniska egenskaper kan dessa griparsågar monteras på alla standardkranar, så som timmer-, återvinnings- eller lastningskranar.

Det är också möjligt att montera dem på grävmaskiner, skogsvagnar, lastbilar eller teleskoplastare.

 

Woodcracker® CS510 crane kan monteras på grävmaskin med stödfot eller teleskopsteg. De möjliga grävmaskinsklasserna sträcker sig från 6 till 22 ton.

 

 

När det gäller stödfötterna kan man välja mellan två olika storlekar. Den mindre monteras på grävmaskiner från 6 – 10 ton, den större på grävmaskiner från 10 – 15 ton. Valet av monteringsvariant beror på bärfordonets vikt och fordonskombinationens avsedda användningsområde.

Om större räckvidd krävs, är montering på teleskopsteget Woodcracker® T4000 ett lämpligt val. I denna kombination ökar bärfordonets räckvidd med upp till 6 m. Detta öppnar nya användningsområden, såsom exempelvis gallring eller landskapsskötsel. Med hjälp av tillvalet snabbväxlare kan i stället för CS510 crane också andra aggregat monteras på teleskopsteget.

Griparsågens låga egenvikt möjliggör också montering på en skogsvagn. Då har man också möjlighet att transportera såggodset på en gång, utan att ytterligare fordon krävs.

Vid montering på en skogsvagn sparar man arbetstid, eftersom man med endast ett arbetsredskap kan fälla, såga och lasta.

Den tredje monteringsmöjligheten för Woodcracker® CS510 crane är med galgar på en teleskoplastare.

Jämfört med aggregat som har en fast griparsåg, så som Woodcracker® CS750 smart, kan man med CS510 crane uppnå en längre räckvidd tack vare den lägre egenvikten. En stor fördel är också att kardanska griparsågar kan monteras på mindre teleskoplastare.

Med maskinkombinationen teleskoplastare och CS510 crane kan träd fällas eller ansas på otillgängliga ställen och även trädkronor kan beskäras eller reduceras. Möjliga användningsområden är också fällning av speciella träd i stads- eller bostadsområden, skötselåtgärder längs med vägar och trafikleder samt fällning av problemträd.

Tack vare möjligheten att arbeta i flera axlar lämpar sig denna kombination speciellt för trädskötselåtgärder.

Det är också möjligt att arbeta nedåt i en slänt.

Teleskoplastare med höjbar förarhytt kan tillsammans med CS510 crane till och med användas för arbeten bakom hinder, så som exempelvis bullerskyddsväggar.

Men griparsågen Woodcracker® CS510 crane gör också väl ifrån sig monterad på en lastbil. Exempelvis på Westtech:s egen FELLERTRUCK. (Mer info på www.fellertruck.com)

Även i detta fall sträcker sig användningsområdena från fällning av speciella träd i stads- eller bostadsområden, över skötselåtgärder längs med vägar och trafikleder till fällning av problemträd.

Griparsågen kan enkelt monteras på den befintliga kranen.

Om ännu mer räckvidd krävs, kan man ta Fly-Jib till hjälp, vilket ger Westtech:s FELLERTRUCK en möjlig räckvidd på upp till 30 m.

En stor fördel med en avverkningslastbil är att såggodset kan sågas och lastas i ett enda arbetssteg om en container följer med, antingen i form av en containerlastbil eller en lastbil med containersläp. Detta säkerställer ett snabbt arbete, vilket framför allt är av största betydelse om det är nödvändigt att spärra av vägar.

Dessutom är en avverkningslastbil godkänd för vägtrafik med lagstadgad maxhastighet på 80 km/h, vilket genom den snabba förflyttningen till nästa insatsställe minimerar förberedelsetiderna.

 

Med anledning av de många olika monteringsmöjligheterna erbjuder Westtech Maschinenbau olika versioner av den hydrauliska utrustningen för Woodcracker® CS510 crane.

Tack vare den avancerade hydraulikstyrningen är det, beroende på kraven, möjligt att använda griparsågen med endast en dubbelverkande hydraulisk styrkrets.

Om bärfordonet har flera hydrauliska kretsar, kan tilt-funktionen styras oberoende av griparen.

Denna egenskap gör det möjligt att även avlägsna delar av trädet i stående läge.

 

 

Därför lämpar sig Woodcracker® CS510 crane, till skillnad från andra kardanska griparsågar, även för säkerhetsträdfällning i stadsmiljöer eller områden med tät bebyggelse.