En riktig power-kombination av maskiner: Woodcracker®-aggregat och den mobila materialhanteringsmaskinen Liebherr LH22

En riktig power-kombination av maskiner: Woodcracker®-aggregat och den mobila materialhanteringsmaskinen Liebherr LH22 Olika aggregat från Woodcracker® på den mobila grävmaskinen LH22 industry ger extremt mångsidiga användningsmöjligheter och högsta flexibilitet i arbetet. Det gör att kraven och förutsättningarna på alla arbetsplatser kan mötas och uppdragen bemästras på bästa möjliga sätt.