Säkert och mångsidigt arbete med Woodcracker® CS610 compact

Avverkning under besvärliga förhållanden kräver goda säkerhetsåtgärder och kraftfulla maskiner som man kan förlita sig på. Skogsmaskinstillverkaren Westtech från övre Österrike (Oberösterreich) har utvecklat en lätt och flexibelt användbar griparsåg för montering på grävmaskin, med vilken man snabbt och utan att skador uppstår kan avlägsna träd från deras omgivning: WOODCRACKER® CS610 compact.

Hela WOODCRACKER® CS-serien består av gripsågar för montering på roterande teleskopkranar eller grävmaskiner som har utvecklats speciellt för säkerhetsavverkning. I modellserien uppvisar CS610 compact en mycket låg egenvikt på endast ca. 900kg, vilket öppnar helt nya användningsmöjligheter.

 

Speciellt utvecklad för säkerhetsavverkning

Det finns flera olika skäl varför griparsågen Woodcracker® CS610 compact lämpar sig väl för säkerhetsavverkning:

Under hela sågningen håller den kraftiga griparen trädet säkert i sitt grepp, vilket möjliggör att träd eller delar av träd avlägsnas stående. Vid sågningen trycksätts griparen aktivt, så att den kan ”byta grepp” om stammen ändrar läge medan sågningen pågår. Denna tilläggsfunktion garanterar maximal säkerhet vid arbetet och möjliggör säker avverkning (stående) av träd i delstycken.

Ytterligare en speciell egenskap är den ändlöst vridbara Tiltator (360°), som möjliggör avverkning av träd i alla lägen. Som tillval finns det också ett utförande med Power-Tiltator. Den är ännu kraftfullare vid avverkningen tack vare dubbelt vridmoment med oförändrad hastighet.

 

Såglåda med kedjesåg

Inte bara skärsystemet erbjuder speciella egenskaper, även såglådan är raffinerat konstruerad i denna Woodcracker®: den är pendlande upphängd, vilket förhindrar att sågskenan böjs vid kraftinverkan utifrån. Dessutom kan såglådan från förarhytten hydrauliskt fällas undan nedåt.

Oljedimma kunde smutsa ner förarhytten undviks genom att kedjesmörjningen fungerar med fett.

En tredje exceptionell funktion är den automatiska kedjespännaren. Den ser till att sågkedjan vid alla tillfällen har korrekt spänning.

 

Mångsidiga användningsmöjligheter vid säkerhetsavverkning

Woodcracker® CS610 compact utvecklades med baktanken att konstruera en lätt maskin för grävmaskiner och samtidigt förbättra maskinernas effektivitet. På grund av de många säkerhetsfunktionerna används den framför allt för säkerhetsavverkning, för att exempelvis vid snö-, is- eller stormskador snabbt kunna ingripa utan att utsätta skogsarbetare för ytterligare risker. Likaså tillhandahåller den övertygande fördelar vid trädavverkning i bostadsområden och längs med vägar, där man måste säkerställa att byggnader eller elledningar i närheten inte kommer till skada.

 

 

 

 

Att alltid vara steget före – det har skogsmaskintillverkaren WESTTECH Maschinenbau från övre Österrike satt som sin målsättning.