Röjningsteknik från WESTTECH: Röjaggregatet Woodcracker® R och räfsaggregatet Woodcracker® G möjliggör effektivt arbete – tillsammans eller var för sig

Stubb-röjaggregatet Woodcracker® R har utvecklats för skörd av stora stubbar och bearbetning av dem till biomassa. Användningsområdet för räfsaggregatet Woodcracker® G är avlägsnande av små till mellanstora stubbar och rotmaterial.


Båda Woodcracker® maskinerna finns tillgängliga i olika storlekar och tack vare den enhetliga snabbväxeltekniken kan de lekande lätt monteras på alla konventionella bärfordon.

Woodcracker® R

Woodcracker® R finns att få i två storlekar. R900 erbjuder en öppningsvidd på 955 mm, R1300 en öppningsvidd på 1300 mm. Kapkraften är upp till 45 ton respektive upp till 65 ton.
Vid utvecklingen av Woodcracker® hade en så skonsam extraktion av stubbarna som möjligt högsta prioritet. Härvid är det viktigt att stubben finfördelas samtidigt som den avlägsnas. Finfördelningen av stubbarna gör att transportvolymen kan reduceras. En annan möjlighet är att finfördela stubbarna efteråt i ett återvinningsföretag.
Tack vare finfördelningen på förhand separeras rotmaterialet från rester av jord och stenar. En annan ytterst praktisk bieffekt är att biomassa utvinns ur stubbarna som extraheras.

 

Woodcracker® G

Räfsaggregaten Woodcracker® G finns tillgängliga i tre storlekar: G850, G1250 och G1650, med en arbetsbredd på mellan 850 mm och 1650 mm. Som tillval finns griparfingrar och finräfsor tillgängliga för alla storlekar. Tack vare griparfingrarna öppnar sig helt nya användningsmöjligheter, såsom exempelvis matning av en flishack eller lastning för transport. De enskilda fingrarna sluter endast så mycket som det fasthållna materialet tillåter. Det gör att beskärningsavfall, undervegetation och restmaterial hålls fast säkert.
För att kunna ta upp och hantera stora mängder material påminner räfsaggregatet till formen om en skopa. Den enkla manövreringen gör det möjligt att styra räfsaggregatet som en hand.