Röja, klyva och rensa med Woodcracker®

Next Tech – alltid vara steget före! Precis för detta står den innovativa skogsmaskinstillverkaren WESTTECH Maschinenbau. Denna grundläggande tanke driver all produktutveckling framåt! Stubb-röjaggregatet Woodcracker® R har utvecklats för att utvinna biomassa ur stubbar. En så skonsam extraktion av stubbarna som möjligt hade högsta prioritet här. Med räfsaggregatet Woodcracker® G kan man däremot smidigt befria arealer från små stubbar samt kvistar och sly som har blivit liggande, samtidigt som Woodcracker® G tack vare sina kraftiga gripfingrar också kan användas som gripare eller timmertång.

Precis som alla andra Woodcracker®-aggregat kan också stubb-röjaggregatet Woodcracker® R monteras på alla vanliga bärfordon. Därmed är aggregatet speciellt robust och kräver mycket lite underhållsarbete. Två olika maskinstorlekar R900 och R1300 täcker en stor bandbredd av användningsområden.

Med hjälp av Woodcracker® R är det möjligt att skörda stora trädstumpar och sedan klyva dem på samma gång. Det gör att ingen separat klyvmaskin krävs under röjningsprocessen. Ytterligare en fördel är den minskade transportvolymen tack vare finfördelningen av kvistarna på förhand. Vid skörden separeras rotmaterialet dessutom från rester av jord och stenar. Därför används Woodcracker® R även för att utvinna biomassa för värmekraftverk ur stubbar.

När de stora stubbarna har avlägsnats från en areal kan sedan räfsaggregatet Woodcracker® G användas för den fortsatta upprensningen. Material som har blivit liggande, så som grenar, sly och även mindre stubbar samlas smidigt upp från marken. Tack vare den enhetliga snabbväxeltekniken kan räfsaggregatet precis som alla andra Woodcracker® skogsmaskiner monteras på alla konventionella bärfordon. För att kunna täcka så många användningsområden
som möjligt, har Westtech-teamet utvecklat tre maskinstorlekar med arbetsbredder från 85 till 165 cm, vilka beroende på storleken har fem eller sex tänder. För att kunna ta upp och hantera stora mängder material påminner räfsaggregatet till formen om en skopa. Som add-on finns en finräfsa tillgänglig, vilken enkelt och snabbt tas upp med räfsaggregatet och fixeras med gripfingrarna. Med den kan marken enkelt jämnas ut och mycket fint material samlas ihop.

Stryktåligheten på Westtech skogsmaskinerna under namnet Woodcracker® är redan legendarisk i hela världen. Stubb-röjaggregatet Woodcracker® R och räfsaggregatet Woodcracker® G är inte heller mindre robusta, utan också tillverkade av extremt hållfast stål med lågt slitage.

För avverkning och skötsel av träd eller buskar finns andra produkter tillgänliga i Woodcracker®-sortiment. Förutom den klassiska fällgriparen Woodcracker® C, som skördar träd med en stamdiameter på upp till 600mm, finns det också innovativa griparsågar och kraftfulla stock-klyvare för att finfördela timret.