MOWBLOWER

MOWBLOWER

Slåtteraggregatet med fläkt för svår terräng, för skötsel av grönområden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Otillgängliga ängsområden
  • Små slänter
  • Vägkanter, vildvuxna zoner
  • Lantliga gångvägar
  • Längs åkerkanter, längs bäckar och vid vattendrag
Nyckelfakta

MOWBLOWER® passar för alla otillgängliga ängsområden och vildvuxna zoner vid torr väderlek. Sin styrka bevisar den exempelvis mellan fält och ängar, i lågt liggande terräng och små slänter

  • Montering på självkörande små maskiner.
  • Utkastat gräs transporteras vidare vid varje arbetsförlopp, varför inget gräsklipp ligger kvar.
  • Ingen tillförd näring – klippning krävs inte lika ofta.
  • Heltäckande, jämn utkastning.
Video
Hämta
mowblower

Tekniska data

mowblower
MOWBLOWER
Skärbredd (mm)1350
Vikt (kg)ca. 350
Rekommenderat flöde (l/min.)50 – 60
Rekommenderat arbetstryck (bar)250 – 300

Tekniska specifikationer är inte bindande. Uppgifterna kan komma att ändras p.g.a. fortsatt utveckling

Få den viktigaste informationen  |   Registrera nu