Röja, klyva och rensa med Woodcracker®

Next Tech – alltid vara steget före! Precis för detta står den innovativa skogsmaskinstillverkaren WESTTECH Maschinenbau. Denna grundläggande tanke driver all produktutveckling framåt! Stubb-röjaggregatet Woodcracker® R har utvecklats för att utvinna biomassa ur stubbar. En så skonsam extraktion av stubbarna som möjligt hade högsta prioritet här. Med räfsaggregatet Woodcracker® G kan man däremot smidigt befria arealer från små stubbar samt kvistar och sly som har blivit liggande, samtidigt som Woodcracker® G tack vare sina kraftiga gripfingrar också kan användas som gripare eller timmertång.

Läs mer