Woodcracker® CS510 crane – – Den mångkunniga griparsågen

Företaget WESTTECH Maschinenbau GmbH är hittills känt för sina innovativa tilläggsaggregat för grävmaskiner. Men stegvis har efterfrågan på kardanska tilläggsaggregat blivit allt större. Därmed har maskintillverkaren nu etablerat sig inom sektorn säkerhetsträdfällning med en kardansk griparsåg: Woodcracker® CS510 crane.

Läs mer

Tillökning i CL-familjen: Woodcracker® CL320

Woodcracker CL-serien kännetecknas av lätta, smidiga maskiner, som trots sin låga egenvikt är mångsidigt användbara. Hittills har CL-Maskinerna monterats på 2,5 till 14 tons bärfordon och har kunnat bevisa sin power genom att skörda träd och buskar med en kapdiameter på upp till 320mm. För att utvidga användningsmöjligheterna ytterligare har den hittills största trädklippen i denna modellserie utvecklats: Woodcracker® CL320

Läs mer

woodsplitter split wood trunk tree L

Hasítás a Woodcracker® L géppel a természetes száradás elősegítésére

A száraz, ezért nagyobb fűtőértékű faaprítékot tüzelő kazánberendezések nagyobb hatékonysággal működnek. A fatörzsek előhasítása megkönnyíti azok további feldolgozását és a fa természetes úton szárítható ki az aprítás előtt.

Läs mer

Röja, klyva och rensa med Woodcracker®

Next Tech – alltid vara steget före! Precis för detta står den innovativa skogsmaskinstillverkaren WESTTECH Maschinenbau. Denna grundläggande tanke driver all produktutveckling framåt! Stubb-röjaggregatet Woodcracker® R har utvecklats för att utvinna biomassa ur stubbar. En så skonsam extraktion av stubbarna som möjligt hade högsta prioritet här. Med räfsaggregatet Woodcracker® G kan man däremot smidigt befria arealer från små stubbar samt kvistar och sly som har blivit liggande, samtidigt som Woodcracker® G tack vare sina kraftiga gripfingrar också kan användas som gripare eller timmertång.

Läs mer

Från och med nu tillgänglig: Samlare för det lätta skärhuvudet Woodcracker® CL190

Det flexibla och lättmanövrerade skärhuvudet Woodcracker® CL190 får en ny uppgradering: en samlingsgripare som kan installeras i efterhand gör det möjligt att klippa och samla in mindre träd i ett arbetsmoment.

Läs mer