Röjningsteknik från WESTTECH: Röjaggregatet Woodcracker® R och räfsaggregatet Woodcracker® G möjliggör effektivt arbete – tillsammans eller var för sig

Stubb-röjaggregatet Woodcracker® R har utvecklats för skörd av stora stubbar och bearbetning av dem till biomassa. Användningsområdet för räfsaggregatet Woodcracker® G är avlägsnande av små till mellanstora stubbar och rotmaterial.

Läs mer