Technologia karczowania WESTTECH: Nożyce do karczowania pniaków Woodcracker® R oraz łyżka palczasta Woodcracker® G umożliwiają efektywną pracę – zarówno w zestawie, jak i pojedynczo

Nożyce do karczowania pniaków Woodcracker® R zostały zaprojektowane o pozyskiwaniu i przygotowywaniu biomasy z większych pniaków. Obszarem zastosowania łyżki palczastej Woodcracker® G jest natomiast wydobywanie pniaków i korzeni o rozmiarach od małych do średnich.
Oba produkty Woodcracker® dostępne są w różnych rozmiarach i dzięki jednolitej technologii szybkowymiennej można je bardzo łatwo montować na wszystkich popularnych pojazdach nośnych.


Woodcracker® R
Woodcracker® R jest dostępny w dwóch rozmiarach. R900 ma szerokość rozwarcia wynoszącą 955 mm, a R1300 – 1300 mm. Siła cięcia sięga 45 lub nawet 65 ton.
Podczas projektowania Woodcracker® na pierwszym planie postawiliśmy maksymalną ochronę gleby przy usuwaniu pniaka. Doskonale sprawdziło się tu rozdrabnianie w trakcie wyciągania pniaka. Dzięki wstępnemu rozdrobnieniu pniaków można zmniejszyć objętość do transportu. Kolejną możliwością zastosowania jest wtórne rozdrabnianie pniaków w zakładach recyklingowych.
Dzięki rozdrobnieniu wstępnemu materiał pniaków zostaje oddzielony od resztek gleby i kamieni. Kolejnym, wyjątkowo praktycznym efektem dodatkowym jest pozyskanie biomasy z usuwanych pniaków.

 

Woodcracker® G
Łyżka palczasta Woodcracker® G dostępna jest w trzech rozmiarach: G850, G1250 oraz G1650 i ma szerokość roboczą wynoszącą od 850 mm do 1650 mm. We wszystkich trzech rozmiarach dostępne są opcjonalnie paluch chwytający i łyżka drobna. Paluch chwytający umożliwia zupełnie nowe możliwości zastosowań, np. doprowadzanie materiału do rozdrabniarek lub załadunek na potrzeby transportu. Paluchy zamykają się przy tym indywidualnie tylko w takim zakresie, jaki umożliwia pochwycony materiał. Dzięki temu ścięte drzewa, podszycie i resztki są zawsze pod kontrolą.
Łyżka palczasta kształtem przypomina łyżkę koparki, co umożliwia chwytanie dużej ilości materiału i sprawne manipulowanie nim. Dzięki łatwej obsłudze łyżkę palczastą prowadzi się jak rękę.