Asortyment naszych produktów Woodcracker oraz naszych know-how wspiera Państwa w całym logistycznym łańcuchu przetwarzania biomasy.

Wycinka > Składowanie > Transport > Rozdrabnianie > Wykorzystanie

  • Woodcracker C, CB, CS wycina drzewa i krzewy o średnicy pnia do 75 cm.

  • Woodcracker L i W rozłupuje grube pnie w celu ich dalszego przetworzenia.

  • Woodcracker L i W rozłupuje grube pnie w celu ich dalszego przetworzenia.

  • Woodcracker S obcina pniaki przy samej ziemi.

  • Woodcracker R wyciąga całe pniaki z korzeniami z ziemi i przetwarza materiał pochodzący z wycinki.

  • Woodcracker G zbiera materiał w lesie z powierzchni ziemi.

  • Rozdrabnianie materiału pochodzącego w wycinki prowadzi do powstania wartościowej biomasy na potrzeby energetyczne.