MULCZER

Mulczer przeznaczony do koparek do profesjonalnej pielęgnacji bujnej zieleni.

1
2
3
1

Odporny na kamienie i inne przeszkody.

2

Opcjonalny mechanizm wychyłu hydraulicznego dla idealnego dopasowania do skarpy

3

Możliwość pracy w dowolnym kierunku redukuje puste przebiegi.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

  • Pielęgnacja bujnej wegetacji na terenach zielonych, gdzie koszenie lub wypas zwierząt nie jest możliwy.
  • Pielęgnacja poboczy dróg i nasypów.
  • Pielęgnacja brzegów rzek i kanałów.

CECHY KLUCZOWE

  • Idealna szerokość cięcia dla konserwacja poboczy dróg i torowisk
  • Solidna konstrukcja, niemal bezkosztowy system tnący.
  • Odporny na kamienie i inne przeszkody.
  • Przeznaczony do koparek o masie od 7 do 14 ton.
  • Opcjonalny mechanizm wychyłu hydraulicznego dla idealnego dopasowania do skarpy
  • Pielęgnacja gleby w lesie.
  • Możliwość pracy w dowolnym kierunku redukuje puste przebiegi.