MOWBLOWER

MOWBLOWER

De maaier met blazer voor het onderhoud van groen op lastige terreinen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

  • Ontoegankelijke stukken weiland.
  • Kleine taluds.
  • Bermen, verwilderde terreinen.
  • Wandelroutes langs velden/akkers.
  • Akkerranden, waterkanten en beekoevers.
Sleutelfactoren

MOWBLOWER® is bij droge weersomstandigheden geschikt voor alle ontoegankelijke graslanden en verwilderde terreinen. Hij bewijst zijn kracht bijvoorbeeld tussen veld en weide, in verlaagde afscheidingen of kleine taluds.

  • Montage op zelfrijdende kleine werktuigen.
  • Uitgeworpen hakselgoed wordt bij elke passage verder getransporteerd, zodat er geen groen blijft liggen.
  • Geen toevoeging van voedingsstoffen – langer durende snede.
  • Gebiedsbrede, gelijkmatige uitworp.
Video
Download
mowblower

Technische gegevens

mowblower
MOWBLOWER
Snijbreedte (mm)1350
Eigen gewicht (kg)ca. 350
Aanbevolen liters (l/min.)50 – 60
Aanbevolen bedrijfsdruk (bar)250 – 300

Technische veranderingen en afbeeldingen zijn niet bindend. Veranderingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.

Krijg de meest belangrijke informatie  |   Registreer nu