Met ons Woodcracker productassortiment en onze knowhow ondersteunen wij u bij de volledige logistieke biomassaketen.

Rooien > Neerleggen > Transport > Verkleinen > Gebruiken

  • Met de Woodcracker® C, CL, CB en CS kunt u bomen en struiken met een stamdiameter van maximaal 75 cm rooien.

  • Woodcracker L en W splijt dikke stammen voor verdere verwerking.

  • Woodcracker L en W splijt dikke stammen voor verdere verwerking.

  • Woodcracker S snijdt de boomstammen vlak onder de grond af.

  • Woodcracker R verwijdert de volledige stronk uit de bodem en verwerkt het rooigoed.

  • Woodcracker G verzamelt materiaal van de bosbodem.

  • Het verkleinen van het rooigoed produceert waardevolle biomassa voor energetisch gebruik.