WESTTECHin juurakonpoistotekniikkaa: Woodcracker® R -juurileikkuri ja Woodcracker® G -juuriharava tehostavat työskentelyä – sekä yhdessä että erikseen

Woodcracker® R -kanto-juurileikkuri on kehitetty suurista juurakoista saatavan biomassan korjuuseen ja käsittelyyn. Woodcracker® G -juuriharava puolestaan on tarkoitettu pienten ja keskikokoisten juurakoiden ja juurimateriaalin keruuseen.

Molemmat Woodcracker®-tuotteet ovat saatavissa eri kokoisina, ja yhtenäisen pikaliitäntätekniikan ansiosta ne on helppo asentaa kaikkiin kuljettaviin ajoneuvoihin.

Woodcracker® R

Woodcracker® R on saatavissa kahdessa koossa. R900-mallin avautuma on 955 mm, R1300-mallin 1 300 mm. Katkaisuvoima on korkeintaan 45 tonnia tai korkeintaan 65 tonnia.
Woodcrackerin® kehitystyössä asetettiin etusijalle juurakon poisto maaperää säästävästi. Samalla juurakko hienonnetaan. Juurakoiden hienonnus vähentää kuljetettavaa määrää. Voidaan käyttää myös juurakoiden jälkihienonnukseen kierrätyslaitoksissa.
Esihienonnuksen ansiosta juurimateriaali erotellaan maaperäjäämistä ja kivistä. Lisäksi poistettavista juurakoista saadaan biomassaa.

Woodcracker® G

Woodcracker® G -juuriharava on saatavissa kolmessa koossa: G850, G1250 ja G1650, 850 mm ja 1 650 mm työleveydellä. Kaikkiin kokoihin on saatavissa lisävarusteena tarraimet ja tiheä harava. Tarraimet tuovat täysin uusia käyttömahdollisuuksia, kuten esimerkiksi silppureiden täyttäminen ja lastaaminen kuljetusta varten. Yksittäiset tarraimet sulkeutuvat vain sen verran kuin käsiteltävä materiaali sallii. Näin oksat, aluskasvillisuus ja hakkuujäte pysyvät tiukassa otteessa.
Juuriharava on muodoltaan lapiomainen, jolloin sillä voi käsitellä suuria materiaalimääriä. Juuriharava on helppokäyttöinen.