Štípání dřeva se štípačkou Woodcracker® L pro přirozené schnutí

Suchá štěpka má vyšší výhřevnost a zajišťuje lepší fungování kotelny pro vytápění štěpkou. Předštípání kmenů zjednodušuje další zpracování a dřevo může před štěpkováním přirozeně vyschnout.

Bezprostředně po těžbě má dřevo v závislosti na druhu stromu obsah vody v rozsahu 50–60 procent. Pro energeticky efektivnější využití ve vytápění štěpkou s minimálními emisemi je doporučen obsah vody ve štěpce v rozmezí 20–30 % (tato hodnota závisí na používaném kotli).

Používání suchého paliva nejenom prodlužuje životnost kotle, ale zároveň snižuje množství potřebné štěpky. To má příznivý vliv na výměru prostoru potřebného pro uskladnění štěpky a také na minimalizaci problémů při skladování, mezi které patří například tvorba plísně.

Cenově výhodnou možností, jak dřevo nechat přirozeným způsobem vyschnout, je prosté schnutí na vzduchu ve venkovním prostoru. Za tímto účelem se dřevo štípe na menší kusy. Větší povrch kusů dřeva pak může do vzduchu předat větší množství vody a dřevo rychleji vysychá. Čerstvé lesní dřevo se navíc jednodušeji štípe.

Pro schnutí má zásadní význam vhodné místo uskladnění. Je vhodné zvolit slunečné místo vystavené větru, se suchým podkladem, a polena ideálně ustavit na špalky a srovnat do hráně. Bude tak moct odtékat vlhký vzduch klesající k zemi a vyschnou i nejspodnější vrstvy. Hráň se shora zakryje plachtou, přední a zadní strana zůstává nekrytá, tak aby mohl obíhat vzduch.

 

K uskladnění je nejlepší zvolit místo, kde se kulatina přímo zpracovává, aby se zamezilo zbytečnému přepravování. Jako ideální pracovní přístroj se osvědčila štípačka WESTTECH Woodcracker® L. Kompaktní štípačka dřeva Woodcracker® L se používá semistacionárně na přívěsu, hydraulické ruce nebo štěpkovači. Tato verze se pak dodává s podstavcem.

Štípačku Woodcracker® je možné využít ve všech procesech těžby a zpracování silného dřeva a je k dispozici ve čtyřech různých velikostech. Štípačku dřeva, která se pyšní minimálními nároky na údržbu a minimálním opotřebením, vyrábíme v hornorakouském závodě z vysoce pevné oceli Hardox®. Štípací síla se pohybuje v rozmezí 14–33 tun.

Štípačka Woodcracker® L umožňuje štípat dřevo s vynaložením minimálního úsilí. Po přirozeném vyschnutí má dřevo při optimálním skladování a dalším zpracování menší obsah vody. Díky tomu je ideálně připravené na zužitkování v kotlích pro vytápění štěpkou.