Štípací technika WESTTECH: Štípací nůžky Woodcracker® R a čisticí hlavice Woodcracker® G nabízejí efektivní práci – ve vzájemné souhře i jednotlivě

Štípací nůžky na pařezy Woodcracker® R jsme vyvinuli k těžbě a štípání biomasy z velkých pařezů. Oblastí použití klučicí hlavice Woodcracker® G je pak extrakce menších až středních pařezů a kořenového materiálu.


Oba přístroje Woodcracker® jsou k dispozici v různých velikostech a díky jednotnému rychlovýměnnému systému se velice snadno instalují na všechna běžná nosná vozidla.

Woodcracker® R

Woodcracker® R je k dispozici ve dvou velikostech. Model R900 má šířku rozevření 955 mm, u modelu R1300 činí šířka rozevření 1300 mm. Řezná síla je až 45 tun, resp. až 65 tun.
Při vývoji přístrojů Woodcracker® jsme se soustředili na co nejšetrnější vyklučování pařezů ze země. Přispívá k němu i skutečnost, že přístroj pařezy při vyklučování zároveň drtí. Předdrcení pařezů rovněž zmenšuje objem dopravovaného materiálu. Další možností použití je dodatečné drcení pařezů v recyklačních závodech.
Díky předdrcení se kořenový materiál separuje od zbytků zeminy a kamenů. Dalším mimořádně praktickým vedlejším efektem je získávání biomasy z vyklučovaných pařezů.

Woodcracker® G

Čisticí hlavici Woodcracker® G nabízíme ve třech velikostech: G850, G1250 a G1650, s pracovní šířkou 850–1650 mm. Pro všechny tři velikosti jsou volitelně k dispozici chapače a shrnovač s hustými prsty. Chapače otevírají zcela nové možnosti využití, například k plnění drtičů nebo nakládce pro přepravu. Chapače se přitom individuálně zavírají jen tak, jak to uchopovaný materiál dovolí. To zajišťuje spolehlivé uchopení těžebního odpadu, podrostového dříví a odpadového dřeva.
Čisticí hlavice se tvarem blíží lžíci, takže umožňuje uchopit větší množství materiálu a bezpečně s ním manipulovat. Díky snadné obsluze lze s čisticí hlavicí pohybovat jako s rukou.