Rychlá střihací hlavice za vynikající cenu!1
2
3
4
5
6
1

Silné úchopné zařízení/řezací mechanismus s velkou šířkou otevření

2

Díky malé vlastní hmotnosti je možná také montáž na nakladač (CL190).

3

Řezací mechanismus obsahuje vyměnitelné velmi pevné, nože. Lze jej lehce dobrousit, robustní a odolný proti nečistotám.

4

Volitelně: Sběrač pro tenký materiál aby bylo možné rychleji pracovat. Velmi jednoduše snímatelné při pracích s velkým materiálem, aby se ušetřila hmotnost. (jen CL260)

5

Velký řezný objem

6

Čisté a jednoduché vedení přípojek v nástavbové stolici s optimálním montážním úhlem. Chráněné a velkoryse dimenzované hydraulické hadice

Oblasti použití

  • Rychlá těžba malých stromů a keřů
  • Těžba na výmladkových plantážích
  • V terénu, na svazích, v bažinách
  • Kultivace a péče o krajinu
  • V zemědělské oblasti použití na nakladači

Klíčové faktory

  • Základní barva KTL (kataforézní lakování) a práškové lakování
  • Z velmi pevné oceli Hardox®
  • Bezúdržbové a nepodléhá opotřebení
  • Velmi robustní a s dlouhou životností

Pozor: Woodcracker® CL NENÍ vhodný k provádění bezpečného kácení stromů. Nelze zaručit bezpečné uchycení řezaného materiálu. Pro tuto aplikaci doporučujeme naši sérii Woodcracker C..