Univerzální úchopný mechanismus pro kácení k bezpečnétěžbě stromů a keřů

1
2
3
4
5
6
1

Sériově s ovládáním Multigrip:

– Hydraulický blok mezi úchopným zařízením a řezacím mechanismem, který dovoluje vyso ké výkony a ovládá uzavření a otevření řezacího mechanismu (kontrolované uzavírání a otevírání).
– Se vstupním přetlakovým ventilem: hlavní tlak je zajištěn nezávisle na bagru.
– Bezpečný úchyt: při odkládání se otevře nej prve řezací mechanismus, pak úchopné za řízení. Pro řezání se uzavře nejprve automaticky úchopné zařízení, a poté řezací mechanismus.

2

Synchronně vzájemně zavírající, silné úchopné zařízení s velkou šířkou otevření. Škrticí klapka v úchopném zařízení: rychlost otvírání je nastavitelná.

3

Montáž:

– Čisté, jednoduché vedení přípojek v nástavbové stolici
– Optimální montážní úhel
– Chráněné a velkoryse dimenzované hydraulické hadice
– Hydraulický připojovací bod optimálně polohovaný
– Pro všechny funkce včetně všech možností jsou zapotřebí jen čtyři hydraulické přípojky
– Montáž: Plug-and-Play

4

Velký řezný objem

5

Další možnosti: Sběrač (se systémem rychlé výměny)

6

Velký řezný objem

Oblasti použití

 • Běžná těžba stromů a keřů
 • Těžba na výmladkových plantážích
 • V terénu, na svazích, v bažinách
 • Velkoplošná těžba lesních ploch
 • Údržba podél silnic a cest
 • Problémové kácení, kultivace a péče o krajinu

Klíčové faktory

 • Ložiskové čepy příslušně dimenzované, se zdířkou Glycodur®
 • Střední díl má dobře promyšlenou/ergonomickou geometrii
 • Podpěrná noha k bezpečnému odstavení a přepravě
 • Válec s tlumením koncové polohy
 • Střihací mechanismus: Samočisticí hřeben nožů | Vyměnitelný, velmi pevný nůž, lze jednoduše dobrousit | Patentované upevnění nožů | Silný hlavní čep se speciální bezpečnostní maticí | Upevnění nožů zdola (kromě C550) – ochrana proti opotřebení kyvné páky
 • Lze namontovat všechna běžná nosná vozidla
 • Přezkoušená kvalita
 • Základní barva KTL (kataforézní lakování) a práškové lakování
 • Z velmi pevné oceli Hardox®
 • Bezúdržbové a nepodléhá opotřebení
 • Velmi robustní a s dlouhou životností