MOWBLOWER

MOWBLOWER

Sekačka s ventilátorem pro údržbu travnatých ploch ve složitém terénu.

OBLAST VYUŽITÍ

  • Sekání nedostupných luk a zemědělských ploch.
  • Sekání svažitých pozemků.
  • Sekání travnatých pásů kolem silnic a náletových dřevin.
  • Sekání travnatých pásů podél polních cest.
  • Sekání mezí, svahů kolem toků řek.
KLÍČOVÉ FAKTORY

MOWBLOWER Je vhodný za sucha pro údržbu všech nepřístupných travních ploch a sekání náletových dřevin. Jeho schopnosti se projeví zejména na rozhraní polí a luk, příkopů nebo svažitých pozemků.

  • Možnost montáže na malé samojízdné nosiče.
  • Posekaná tráva je rozptýlena pomocí ventilátoru a nezůstává ležet.
  • Není třeba časté sekání.
  • Rovnoměrné rozptýlení v ploše.
Video
Download

Technická data

MOWBLOWER
Pracovní šířka (mm)1350
Vlastní hmotnost (kg)zhruba 350
Doporučený průtok oleje (l/min.)50 – 60
Doporučený provozní tlak (bar)250 – 300

Technické zmӗny a obrázky jsou nezávazné. Zmӗny z důvodů dalšího zdokonalování vyhrazeny.

Získejte nejdůležitější informace  |   Zaregistrovat se nyní