Klučení, štípání a čištění s kácecími hlavicemi Woodcracker®

Next Tech – vždy o krok napřed! Přesně touto myšlenkou se řídí novátorský výrobce lesních strojů WESTTECH, který ji uplatňuje při vývoji veškerých produktů! Štípací nůžky Woodcracker® R jsme vyvinuli k získávání biomasy z pařezů. Soustředili jsme se při tom na co nejšetrnější vyklučování pařezů ze země. Čisticí hlavice Woodcracker® zase umožňuje snadno zbavovat plochy malých pařezů, zbytků větví nebo vrškového materiálu. Hlavici Woodcracker® G lze zároveň díky silným chapačům používat také jako úchopné zařízení nebo drapák.

Stejně jako všechny ostatní nástavbové přístroje Woodcracker® lze i štípací nůžky Woodcracker® R namontovat na všechna běžná nosná vozidla. Díky tomu jsou mimořádně robustní a vyžadují minimální údržbu. Dvě různé velikosti R900 a R1300 pokrývají široké spektrum oblastí použití.

Nůžky Woodcracker® R umožňují těžit a zároveň štípat velké pařezy. Díky tomu nemusíte při vyklučování používat vlastní štípačku. Dalším plusem je zmenšení objemu dopravovaného materiálu díky předdrcení pařezů. V průběhu těžby je kromě toho kořenový materiál separován od zbytků zeminy. Štípací nůžky Woodcracker® R se proto využívají také pro výtopny k získávání biomasy z pařezů.

Po odstranění velkých pařezů se k dalšímu čištění plochy nabízí čisticí hlavice Woodcracker® G. Ta umožňuje ze země snadno sebrat různé zbytky, jako jsou větve, vrškový materiál a také menší pařezy. Čisticí hlavici lze stejně jako všechny ostatní lesní stroje Woodcracker® díky jednotnému rychlovýměnnému systému namontovat na všechna běžná nosná vozidla. K pokrytí co největšího spektra oblastí použití vyvinul tým společnosti Westtech tři velikosti přístrojů s pracovním záběrem od 85 do 165 cm, které mají podle velikosti pět nebo šest zubů. Čisticí hlavice se tvarem blíží lžíci, takže umožňuje uchopit větší množství materiálu a bezpečně s ním manipulovat. Jako doplněk je k dispozici shrnovač s hustými prsty, který se rychle a snadno upevňuje na čisticí hlavici, kde ho přidržují její chapače. Shrnovač s hustými prsty umožňuje snadno dočistit půdu a sebrat i velmi jemný materiál.

Odolnost lesních strojů Westtech, vyráběných pod značkou Woodcracker®, je vyhlášená po celém světě. Štípací nůžky Woodcracker® R a čisticí hlavice Woodcracker® G, vyrobené z vysoce pevné oceli odolné proti opotřebení, proto nejsou o nic méně robustní.

S odstraňováním nebo údržbou stromů či keřů vám pomůžou další produkty ze sortimentu Woodcracker®. Kromě klasické řezací hlavice Woodcracker® C, která dokáže těžit stromy s průměrem kmenu až 600 mm, jsou k dispozici také inovativní kácecí hlavice s pilou nebo výkonné štípačky dřeva k drcení kmenového materiálu.